Finansijsko upravljanje i kontrola

   

  Uspostavljanje sistema FUK - Video lekcije – Modul 2

  12 video lekcija i pratećeg materijala koje je pripremio Projekat RELOF2 u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju i Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pružaju sveobuhvatan i sažet pregled pojma i koncepta finansijskog upravljanja i kontrole i, uz praktične primere i situacije iz svakodnevnih radnih aktivnosti, ukazuje na značaj i koristi od uspostavljanja sistema FUK.

  Lekcije obuhvaćene Modulom 2 objašnjavaju dokumentovanje sistema FUK i obrađuju sledeće teme:

  1. Lista poslovnih procesa – identifikovanje i segmentiranje poslovnih procesa, izrada Liste poslovnih procesa - Video lekcija 8
  2. Mape poslovnih procesa – opisivanje poslovnih procesa, izrada mapa poslovnih procesa - Video lekcija 9
  3. Procedure – opis poslovnih procesa, dijagram toka poslovnih aktivnosti  - Video lekcija 10

   

   

   

#upravljamoDAimamo