Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

KONTAKT

 

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)
Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs
 

 

PROJEKTNI TIM

 

Georgios Chatzigiagkou
Supervizor projekta
  Ana Jolović
Direktorka projekta
ana.jolovic@lokalnefinansije.rs
  Ivana Teodorović
Lider komponente za uvođenje / unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole
ivana.teodorovic@lokalnefinansije.rs
               
Jelena Pavlović
Lider komponente za uvođenje/unapređenje interne revizije
jelena.pavlovic@lokalnefinansije.rs
  Vesna Kopanja
Lider komponente za unapređenje nadzora nad fiskalnim rizicima jedinica lokalnih samouprava
vesna.kopanja@lokalnefinansije.rs
  Ivan Petrašinović
Lider komponente za inovativne aktivnosti na upravljanju javnim finansijama
ivan.petrasinovic@lokalnefinansije.rs
               
Sandra Savanović
Ekspertkinja za upravljanje promenama
sandra.savanovic@lokalnefinansije.rs
  Mladen Momčilović
Menadžer za monitoring i evaluaciju
mladen.momcilovic@lokalnefinansije.rs
  Saša Jelić
IT ekspert
sasa.jelic@lokalnefinansije.rs
               
Marija Veličković
Menadžerka finansija
marija.velickovic@lokalnefinansije.rs
  Đorđe Vuković
Menadžer operacija
djordje.vukovic@lokalnefinansije.rs
     
               


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46, + 381 (63) 668 059
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs