Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE INFORMACIONOG SISTEM ZA NADZOR NAD JAVNIM PREDUZEĆIMA

24. oktobar 2022.

 

RELOF2 i Ministarstvo privrede su u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave razvili informacioni sistem (softver) koji omogućava digitalizaciju procesa nadzora nad radom javnih preduzeća. Softver podržava precizno planiranje i izveštavanje o izvršenju aktivnosti i budžeta javnih preduzeća, postignutim rezultatima, te kontrolu troškova, poboljšanje vidljivosti i dostupnosti informacija o poslovanju.

KORISNIČKO UPUTSTVO >>>


 

 


 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs