Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

KONFERENCIJA „NADZOR NAD RADOM LOKALNIH JAVNIH PREDUZEĆA“

06. jul 2021.

 

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, RELOF2 je organizovao prvu od četiri konferencije za gradonačelnice/predsednice opština potpisnice Povelje ženske solidarnosti da bi ih direktno podržao u uvođenju koncepta upravljačke odgovornosti.

Dvodnevnu konferenciju „Nadzor nad radom lokalnih preduzeća“, namenjenu ženama rukovodiocima na lokalu, otvorila je državni sekretar Dragana Potpara, istakavši značaj upoznavanja žena na čelu jedinica lokalnih samouprava sa temom upravljanja lokalnim finansijama, posebno u delu koji se odnosi na rad lokalnih preduzeća. Ona je podsetila da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave vodi računa o pitanju rodne ravnopravnosti na lokalu, čemu svedoči i martovsko potpisivanje Povelje ženske solidarnosti, koju su, na inicijativu ministarke Obradović, potpisale 22 gradonačelnice i predsednice opština.

„Ovaj dvodnevni skup je još jedan dokaz da želimo da ohrabrimo žene na čelu lokalnih samouprava i pomognemo im da budu ravnopravnije sa muškarcima kada je u pitanju oblast nadzora nad radom lokalnih preduzeća“, poručila je Potpara.

Direktorka projekta, Ana Jolović, istakla je da u Republici Srbiji ima ukupno 727 javnih i javno-komunalnih preduzeća, od čega je 691 javnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina.  Nadzor nad javnim preduzećima nije samo  obaveza lokalne samouprave, već i osnov lokalnog ekonomskog razvoja I boljeg života građana. Stoga, žene gradonačelnice/predsednice opština treba osnažiti da razumeju ne samo javne finansije već i korporativne, odnosno da mogu da jasno postave ciljeve i nadziru mnogobrojna javna preduzeća.

“Svedoci smo značajnih reformskih procesa javne uprave koja, između ostalog, ima za cilj unapređenje sistema lokalne samouprave, digitalizaciju i razvoje e-uprave, unapređenje upravljanja javnim finansijama,  transparentnost i otvorenost rada uprave u celini. Reforma javne uprave je, svakako, jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije”, istakla je obraćajući se učesnicima konferencije “Nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća” koju organizuje RELOF 2, dr Jelena Raković Radivojević gradonačelnica Užica.

Gradonačelnica je podsetila i da je Užice jedna od šest lokalnih samouprava, pored Vranja, Knjaževca, Paraćina, Osečine i Sremske Mitrovice, učesnika prvog ciklusa projekta Reforma lokalnih finansija.

“Verujem da smo, zahvaljujući učešću u Projektu, zaokružili sistem finansijskog upravljanja i kontrole u gradskoj upravi, unapredili proces planiranja i izrade budžeta, unapredili izveštavanje prema građanima, unapredili rad lokalne poreske administracije. Krajnji korisnici navedenih aktivnosti su građani iz naših lokalnih samouprava i upravo oni imaju korist od bolje raspodele, veće transparentnosti i kvalitetnijeg pružanja usluga”.

Posebna pažnja u ovoj drugoj fazi projekta posvećena je javnim preduzećima, koja imaju veliki značaj i ulogu u obavljanju delatnosti od opšteg interesa. Jedinice lokalne samouprave sprovode nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća, a ona znaju da budu jedan od glavnih finansijskih rizika što, može uticati na stabilnost i finansijsku održivost lokalnih samouprava.

Po rečima gradonačelnice, imajući sve to u vidu, izuzetno su važne aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i lokalnim samoupravama.

“Cilj nam je usaglašavanje planova javnih preduzeća i naših lokalnih samouprava, efikasniji nadzor nad njihovim radom i praćenje ostvarenja zacrtanih ciljeva. Na taj način smanjiće se i rizici u poslovanju samih preduzeća i posledično rizici po naše lokalne finansije. Mi smo otvoreni za saradnju i spremni za primenu dobrih i inovativnih rešenja. Spremni smo da zajedno sa vama podelimo sve one dobre prakse, koje i po oceni iz nadležnih ministarstava i ljudi iz Projekta, primenjujemo u našem gradu, kao i da učimo od drugih”, zaključila je gradonačelnica.

Na skupu je učestvovalo 19 žena iz 16 jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

Na sledećem linku možete preuzeti fotografije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs