Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

KONFERENCIJA „DIGITALIZACIJA NADZORA NAD JAVNIM PREDUZEĆIMA“

6. jun 2021.

 

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) i Ministarstvo privrede razvili su informacioni sistem koji omogućava digitalizaciju nadzora nad javnim preduzećima u Srbiji. Od početka naredne godine sva javna preduzeća u Srbiji, izveštavaće svoje osnivače o rezultatima poslovanja putem ovog softvera, najavljeno je danas na Konferenciji „Digitalizacija nadzora nad javnim preduzećima“.

Direktor Švajcarske kancelarije za saradnju Rihard Koli izjavio je da su prioritet u podršci Švajcarske lokalne samouprave, jer su one najbliže građanima i adresa za njihove potrebe. „U današnje vreme digitalizacija je važna, jer nemerljivo doprinosi transparentnosti, efikasnosti i efektivnosti lokalnih samouprava“ rekao je Koli i izrazio uverenje da će ovaj softver doprineti efikasnijem radu i izgradnji poverenja između lokalnih samouprava i građana.

Ministarka privrede Anđelka Atanasković istakla je da je digitalizacija je visoko u agendi Vlade Srbije i da je ovaj proces ozbiljno je zahvatio sve oblasti javne uprave.
„Građani i privreda državu u velikoj meri vide i kroz rad javnih preduzeća, posebno lokalnih, jer usluge koje pružaju utiču direktno na kvalitet života i  poslovanja. Svako od nas ima drugačiji zadatak i odgovornost, ali svi imamo isti cilj, a to su javna preduzeća koja su efikasno pružaju usluge građanima i privredi. Izrada ovog informacionog sistema je potvrda da se i Ministarstvo privrede kreće putem modernizacije i digitalizacije nastojeći da olakša poslovanje i pomogne građanima“, rekla je ministarka i zahvalila Vladi Švajcarske koja već godinama pruža podršku Ministarstvu privrede u unapređenju korporativnog upravljanja u lokalnim javnim preduzećima.

Jorgos Hacijagu, supervizor projekta RELOF2, naveo je da je u proteklih nekoliko godina RELOF2 pružio podršku Ministarstvu privrede i lokalnim samoupravama i opštinskim javnim preduzećima za unapređenje kapaciteta za upravljanje rizikom i uvođenje načela korporativnog upravljanja u njihovom svakodnevnom radu. „Ta bliska saradnja između sva tri aktera, Ministarstva privrede, SECO-a i lokalnih samouprava, dostigla je svoj vrhunac u izradi ovog novog softverskog alata za upravljanje nadzorom nad rizikom poslovanja lokalnih javnih preduzeća. Primenom novog informacionog sistema ostvariće se značajne uštede vremena koje se danas troši na popunjavanje, korigovanje i dostavljanje izveštaja lokalnih i republičkih javnih preduzeća. Podstaćiće se razvoj okruženja u kome će se odluke donositi na osnovu dokaza“, zaključio je Hacijagu.

Informacioni sistem za nadzor nad javnim preduzećima, prvi put razvijen za potrebe Ministarstva privrede, kreiran je uz podršku projekta RELOF2 i biće i zvaničan kanal za izveštavanje između javnih preduzeća i osnivača, kao i između jedinica lokalne samouprave i Ministarstva privrede. „Ranije je kod izveštavanja fokus bio na pisanju izveštaja, pripremi podataka, što je oduzimalo mnogo vremena. Sada se pomeramo ka tome da, uz podršku softvera, manje vremena trošimo na pisanje izveštaja, a više vremena ostaje za analize poslovanja i planiranje“, objasnila je direktorka projekata RELOF2 Ana Jolović i dodala da su javna preduzeća važan deo sistema jer direktno utiču na kvalitet života građana i poslovanja privrede.

 

Slike sa konferencije možete preuzeti na sledećem linku >>>

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs