Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

UZ PODRŠKU RELOF2 NOVA ONLAJN OBUKA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI

14. april 2021,

 

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2), Centralna jedinica za harmonizaciju i Nacionalna akademija za javnu upravu (NAJU) pripremili su za sve zaposlene u državnoj upravi i lokalnim samoupravama 12 video lekcija na temu uspostavljanja i unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole (FUK). Cilj je da se i u uslovima KOVID-a obezbedi kontinuitet u obukama na teme koje su utvrđene programima obuka državnih službenika.

Video obuke i prateći materijali dostupni su službenicima na LMS platformi za onlajn učenje NAJU na kojoj je dostupno i 18 različitih obuka o drugim značajnim temama. „Proces stručnog usavršavanja zaposlenih u državnim organima ne prestaje ni u ovim izmenjenim okolnostima, već se digitalizuje pristup i fokus je na onlajn obukama i vebinarima. Da bismo što veći broj obuka prebacili u onlajn format, bila nam je potrebna podrška, u ovom slučaju projekta RELOF2 u izradi 12 lekcija,“ rekla je Snežana Antonijević, pomoćnik direktora NAJU. Akademija je od početka prelaska na digitalne formate obuka (onlajn obuke, vebinare i različite hibridne forme događaja), uspešno realizovala 232 onlajn formata obuka, koje je pohađalo 13.500 polaznika.

Projekat RELOF2  pruža podršku zaposlenima u 48 lokalnih samouprava u Srbiji da uspostave mehanizme i alate koji će im pomoći da bolje upravljaju lokalnim javnim finansijama. „Naši eksperti im pružaju znanja i zajedno sa njima, kroz mentorski rad, između ostalog postavljaju ili unapređuju sistem finansijskog upravljanja i kontrolu. Saradnja koju smo uspostavili sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu omogućava da podršku RELOF2 proširimo na sve korisnike javnih sredstava“, rekla je Ana Jolović, direktorka projekta RELOF2.

Uspostavljanje sistema FUK je zakonska obaveza svih korisnika javnih sredstava i deo je Programa obuka državnih službenika koji se pripremaju za položaj ili su na položaju. Video lekcije i prateći materijal daju sveobuhvatan i sažet pregled pojma i koncepta finansijskog upravljanja i kontrole i na praktičan način, uz mnoštvo animiranih primera i situacija iz svakodnevnih radnih aktivnosti koje ukazuju na značaj i koristi od uspostavljanja sistema FUK, kreiranog prema potrebama svake organizacije.

Obuka je deo Programa obuke državnih službenika koji se pripremaju ili nalaze na rukovodećim radnim mestima i razvijena u saradnji sa Ministarstvom finansija, Centralnom jedinicom za harmonizaciju.

Ovoj obuci možete pristupiti na sledećem linku >>>

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs