Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

PROJEKAT REFORME LOKALNIH FINANSIJA II U SRBIJI (RELOF2), TRAŽI ODGOVARAJUĆE KANDIDATE ZA POZICIJU: JUNIOR OFFICE MANAGER

12. april 2021,

 

Projekat Reforme lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2), koji podržava Vlada Švajcarske, a koji se bavi uvođenjem finansijskog upravljanje i kontrole, interne revizije, nadzora nad javnim preduzećima i inovativnim unapređenjima lokalnih javnih finansija (www.lokalnefinansije.rs), traži odgovarajuće kandidate za poziciju:

Junior Office Manager
(1 izvršilac)

Osnovna zaduženja:

 • Obavlja osnovne administrativne poslove (prijem telefonskih poziva, slanje imejlova i pozivnica, ažuriranje i arhiviranje dokumenata, prijem, selekcija i slanje redovne pošte i slično)
 • Vodi računa o nesmetanom funkcionisanju kancelarije (provera stanja kancelarijskog materijala, provera kvaliteta rada higijeničara, obaveštavanje nadređenih o nivoima zaliha i slično)
 • Pruža logističku podršku ekspertima na terenu (zakazuje i koordinira vožnje, zakazuje smeštaj i sale po hotelima, priprema radne materijale za štampu, sređuje i pakuje ostale materijale, aktivno komunicira i obaveštava nadležna lica u partnerskim organizacijama)
 • Pruža logističku podršku kod organizovanja događaja (priprema događaja, podrška oko uređenja prostora, vodi računa o poštovanju vizuelnih standarda, arhivira materijale, proverava liste prisutnosti i priprema osnovne statističke pokazatelje vezane za događaje)
 • Postavlja tehniku (računari, projektori, štampači, moderacijske table i slično) i prateći radni materijal na terenu
 • Pruža podršku rukovodiocima komponenti, direktoru projekta i supervizoru projekta prilikom izrade izveštaja (priprema tabele, prikuplja, analizira i obrađuje podatke, proverava činjenice i slično)

Profil kandidata:

 • Napredne veštine rada u MS Excelu i MS Wordu
 • Odlično poznavanje i aktivno korišćenje engleskog jezika, posebno pisanog
 • Visoko ceni tačnost i organizovanost
 • Uživa u radu s ljudima
 • Prihvata rad na terenu
 • Ima ambiciju da gradi karijeru u oblasti administracije i organizacije
 • Pristojno komunicira kako pisano, tako i usmeno sa različitim ciljnim grupama
 • Uvažavanje različitosti i poštovanje multikulturalnosti, nacionalnosti i drugih ličnih opredeljenja
 • Spremnost na učenje i usavršavanje kroz praksu
 • Spremnost na probni rad do 3 meseca

Šta nudimo:

 • Učenje vođenja projektnog backoffice-a uz podršku mentora
 • Rad u dobrom, vedrom i kreativnom timu
 • Rad sa vrhunskim domaćim i stranim ekspertima
 • Mogućnost dalje saradnje na novim projektima

Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima smatraće se prednošću, ali nije obavezno.

Proces selekcije uključivaće:

 • Proveru rada u MS Excelu i MS Wordu
 • Sastavljanje dopisa na engleskom jeziku
 • Testiranje „mekih poslovnih veština“ (soft skills) kandidata
 • Intervju sa rukovodiocima projekta

Ako ispunjavate navedene uslove konkursa, molimo vas da nam svoj CV pošaljete elektronskim putem na adresu office@lokalnefinansije.rs

Rok za prijavu 30. april 2021. godine do 17h.

Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Preuzmite tekst konkursa >>>

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs