Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

NOVI VODIČ I ALAT ZA FUK PROJEKTA RELOF2

28. decembar 2020,

 

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) pripremio je Praktičan vodič za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) koji je namenjen zaposlenima u lokalnim samoupravama. Kreiran je i alalt za definisanje pojedinih elemenata ovog sistema. Cilj je da se opštinskim i gradskim upravama pruži podrška u uspostavljanju sisitem koji je važan za dobro upravljanje lokalnim javnim finansijama.

Ovaj Praktični vodič nastao je kao rezultat ideje da se dosadašnja primena svih smernica i uputstava za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u opštinskim/ gradskim upravama uobliči u kratko uputstvo. Njegova zamisao je da se svim zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave (JLS) omogući bolje razumevanje materije predstavljanjem konkretnih modela i primera iz prakse, te samim tim ubrza i uspostavljanje adekvatnog sistema FUK.

Vodič je namenjen svim zaposlenima u JLS, ali pre svega izvršiocima i rukovodiocima srednjeg nivoa na kojima počiva odgovornost za primenu elemenata sistema FUK u svakodnevnom radu. U Vodiču su prikazani praktični primeri koje zaposleni u JLS mogu razumeti i sa kojima mogu povezati svoja iskustva i znanja. Primeri ih vode kroz svaki korak uspostavljanja sistema FUK u cilju bržeg i lakšeg formiranja ne samo njegovih pojedinačnih elemenata, već i sistema u celini, uz što manje nedoumica oko osnovnih pojmova i koncepata.

Vodič je u potpunosti usaglašen sa regulatornim okvirom i smernicama za internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru i predstavlja sažet prikaz svih ključnih elemenata sistema FUK. Najbolje ga je koristiti nakon osnovne obuke za FUK kroz koju se stiče uvid u širu sliku i okvire za dalje aktivnosti u cilju uspostavljanja sistema sažete u ovom Vodiču. Pored sažetka smernica za svaki element sistema FUK, u prilozima su prikazani primeri i modeli iz prakse koji su rezultat rada sa 27 JLS kojima je projekat Reforme lokalnih finansija (u dve faze, RELOF i RELOF2) pružio tehničku podršku za uspostavljanje sistema FUK od 2016. do 2020. godine.

Projekat Reforma lokalnih finansija II (RELOF2) u Srbiji pruža podršku lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja u upravljanju rizicima i učincima kroz sveobuhvatnu unutrašnju kontrolu i adekvatno upravljanje javnim finansijama.

Svesni smo da su JLS često suočene sa ograničenim brojem zaposlenih, pa smo zato kao dodatak Vodiču kreirali i alat za definisanje pojedinih elemenata sistema FUK (Prilog 15) koji ima za cilj da delimično automatizuje ovaj proces, što će zaposlene koji direktno učestvuju u uspostavljanju sistema FUK rasteretiti obaveze da procese obavljaju ručno, a time im i u određenoj meri olakšati i ubrzati rad.

Preuzmite:

 

 

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs