Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA U PROJEKTU REFORME LOKALNIH FINANSIJA II U SRBIJI (RELOF2)

22. septembar 2020.

 

Nakon uspešne implementacije RELOF projekta, koji se završio januara 2019. godine SECO je odobrio drugu fazu projekta – Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (Local Government Finance Reforms II in Serbia, RELOF2). Fokus RELOF2 projekta je podrška lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja u upravljanju rizicima i učincima kroz sveobuhvatnu unutrašnju kontrolu i adekvatno upravljanje javnim finansijama. Projekat traje od 1. februara 2019. godine do 31. januara 2023. godine i odvija se u dve faze (2019 – 2020. godine i 2021 – 2022. godine). Prva faza projekta RELOF2, sa 33 jedinice lokalne samouprave će biti uspešno završena do januara 2021. godine.

 

Projekat RELOF2 se realizuje kroz sledeće komponente:

Uvođenje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lokalnom nivou

Uvođenje ili unapređenje funkcije interne revizije na lokalnom nivou

Unapređenje sistema nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća (praćenje i kontrola fiskalnog rizika)

 

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave da iskažu interes za učestvovanje u drugoj fazi (2021 – 2022. godine) RELOF 2 projekta.

 

Uslovi javnog poziva

Pravo da učestvuje na javnom pozivu za dodelu tehničke pomoći i podrške imaju isključivo jedince lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije

Maksimalno predviđeno vreme trajanja prve faza projekta je od 1. februara  2021. godine do 31. oktobra  2022. godine 

Kriterijumi za prijavu i odabir jedinica lokalne samouprave definisani su u Smernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostali materijal, uključujući i Obrazac za prijavu, dostupne na: www.lokalnefinansije.rs

Jedinice lokalne samouprave prijavu dostavljaju najkasnije do 30.10.2020. godine do 16:00 časova.

 

Prijava se dostavlja u jednom štampanom primerku adresirana na:

Projekat reforme lokalnih finansija
Deligradska 4/5
11000 Beograd

 

Ili elektronski na:

E-mail: office@lokalnefinansije.rs

 

Info sesije, tokom kojih će jedinice lokalne samouprave moći da dobiju dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pozivom, će biti organizovane, po sledećem rasporedu:

Niš - 5.10. od 11h - Tami Residence Hotel, Durmitorska-prilaz br.1, Niš

Zlatibor - 6.10. od 11h – Hotel Mona, Miladina Pećinara 26, Zlatibor

Novi Sad - 8.10. od 11h – Hotel Centar, Uspenska 1, Novi Sad

Beograd - 9.10. od 11h - Hotel Moskva, Balkanska 1, Beograd

 

Sva pitanja u vezi sa ovim pozivom možete poslati na e-mail adresu office@lokalnefinansije.rs, najkasnije do 21.10.2020. godine.

Odgovori na pitanja će biti objavljeni na www.lokalnefinansije.rs 23.10.2020. godine.

 

Dokumenta za preuzimanje:

Javni poziv za učešće jedinica lokalnih samouprava u Projektu Reforme lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Smernice za podnosioce prijava

Izjava podnosioca prijave projekta

Obrazac za prijavu

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs