Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

VIDEO TRENING NA TEMU UPRAVLJANJE RIZICIMA

14. jul 2020.

 

Projekat Reforma lokalnih javnih finansija II (RELOF2) u Srbiji je u skladu sa preventivnim merama u borbi protiv COVID-19  pripremio je video trening na temu „Upravljanje rizicima“, kao i prezentaciju sa osnovnim pojmovima i elementima.

Proces upravljanja rizicima je kompleksan i ima više elemenata kroz koje će vas putem video treninga provesti naša ekspertkinja za internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru, Nina Blečić.

Upravljanje rizicima je ne samo zakonska obaveza svih korisnika javnih sredstava, već i ključna komponenta efektivnog upravljanja i deo sistema unutrašnjih kontrola. Dobra praksa upravljanja rizicima omogućava donošenje kvalitetnijih odluka, bolje planiranje, predviđanje i efikasniju upotrebu resursa, fokusiranje na prioritete i izbegavanje potencijalnih problema koji se mogu javiti.

Pogledajte video treninge i preuzmite prezentaciju:

Video 1 - Značaj upravljanja rizicima i identifikacija rizika
Video 2 - Analiza, opis, procena i rešavanje rizika
Video 3 - Strategija upravljanja rizikom
Prezentacija - Upravljanje rizicima

 

 

-

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs