Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

RADNA VERZIJA DOKUMENTA KOJI SE BAVI PREDLOGOM MODELA ZA UNAPREĐENJE FUK SISTEMA KOD INDREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA NA LOKALNOM NIVOU

22. april 2020.

Projekat Reforma lokalnih finansija II (RELOF2) je u cilju unapređenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lokalnom nivou, na inicijativu Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija, sproveo dijalog o javnim politikama na temu Unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i izveštavanja o FUK sistemu kod indirektnih budžetskih korisnina na lokalnom nivou.

Dijalog je započet tokom decembra 2019. godine putem diskusione grupe u okviru koje su lokalne samomuprave koje su partneri RELOF2 imale mogućnost da ukažu na izazove, prepreke u uspostavljanju FUK sistema iznesu iskustva i daju sugestije koje bi doprinele efikasnijem uspostavljanju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole u njihovim opštinskim/gradskim upravama i kod indirektnih korisnika.

Projekat RELOF2 je sačinio radnu verziju dokumenta koji se bavi predlogom modela koji bi omogućio značajno unapređenje FUK sistema kod indrektnih budžetskih korisnika, kao i predlog izmena regulatornog okvira koji bi ovaj model zahtevao.

Prvobitno je planirano da model bude predstavljen na narednom sastanku diskusione grupe, no, usled trenutne situacije u zemlji i svih ograničenja koja ona nameće, radna verzija dokumenta je dostavljena lokalnim samoupravama na konsultacije elektronskim putem, koje svoja zapažanja, komentare, predloge ili mišljenje mogu dostaviti na ivana.teodorovic@lokalnefinansije.rs najkasnije do 30.aprila 2020. godine kako bi na osnovu bio definisan konačan predlog modela.

Pored lokalnih samouprava koje učestvuju u RELOF2 projektu, sve druge opštine i gradovi u Srbiji, Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) su takođe pozvani da daju svoj doprinos ovoj temi.

Preuzmite: MODEL UNAPREĐENjA FUK SISTEMA KOD IBK NA LOKALNOM NIVOU SA PREPORUKAMA ZA IZMENU RELEVANTNIH PROPISA – radna verzija

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs