Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

POZIV ZA RUKOVODIOCE OPŠTINA I GRADOVA NA KONFERENCIJU „UNAPREĐENJE INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU”

06. mart 2020.

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) i Ministarstvo finansija organizuju konferenciju Unapređenje internefinansijskekontroleu javnom sektoru, koja će se održati 12. marta 2020. godine u Klubu poslanika u Beogradu (Tolstojeva 2) sa početkom u 11 časova.

Cilј konferencije je da ukaže na neophodnost, značaj i dobrobiti unapređenja i primene efikasnog sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru (finansijskog upravlјanja i kontrole i interne revizije), njegovu ulogu u odgovornom upravlјanju, kao i primere dobre prakse iz gradova i opština u Srbiji.

U posebnom delu konferencije biće predstavlјena ažurirana aplikacija za elektronsko izveštavanje o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravlјanja i kontrole i funkcionisanju sistema interne revizije namenjena stručnim licima iz vaše jedinice lokalne samuprave. Novo Korisničko uputstvo za elektronsko izveštavanje putem aplikacije centralne jedinice za harmonizaciju možete preuzeti sa linka http://ifkj.mfin.gov.rs/user_data/posts/Korisni%C4%8Dko%20uputstvo%20-%20%C4%87irilica.pdf.

Imajući u vidu značaj teme u okviru implementacije Programa reforme upravlјanja javnim finansijama za period 2016-2020. i drugih aktivnosti Vlade na povećanju odgovornosti, primeni dobrog finansijskog upravlјanja i dobre uprave, konferencija je namenjena rukovodiocima lokalnih samouprava čije su razumevanje, posvećenost i odlučnost od klјučnog značaja za uspostavlјanje, razvoj i jačanje funkcionalnog sistema interne finansijske kontrole. Poseban deo konferencije je namenjen zaposlenima koji su neposredno i operativno zaduženi za elektronsko izveštavanje o adekvatnosti uspostavlјenog sistema interne finansijske kontrole prema Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija.

Potvrdu učešća na konferenciji, sa imenima i funkcijama učesnika, potrebno je dostaviti do ponedeljka, 9. marta 2020. godine na office@lokalnefinansije.rs. Za dodatne informacije obratite se Ivani Teodorović, telefon: 063 384 957.

Preuzmite agendu konferencije >>>

 

 

-

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs