Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

33 LOKALNE SAMOUPRAVE DOBIJAJU STRUČNU PODRŠKU U UPRAVLJANJU JAVNIM FINANSIJAMA

19. maj 2019.

 

Švajcarska vlada i Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II (RELOF2) podržaće u naredne dve godine 33 lokalne samouprave u unapređenju upravljanja javnim finansijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Sporazumi o saradnji potpisani su svečano danas u Beogradu.

Sibil Hegler, v.d. zamenica direktora Švajcarske kancelarije za saradnju, istakla je da Švajcarska neguje i podstiče primenu principa transparentnosti i odgovornosti i na centralnom i na lokalnom nivou, kao i da je podrška lokalnim samoupravama ključna, posebno imajući u vidu da su one najbliže građanima. „Sama činjenica da postoji spremnost i ovakva posvećenost gradonačelnika i predsednika opština da unaprede znanja u oblasti upravljanja javnih finansija je pobeda za sve nas“, kazala je Heglerova.

Direktorka projekta RELOF2 Ana Jolović poručila je da ovaj projekat sada podržava 33 opština i gradova, ali da će 2021. godine biti upućen još jedan poziv koji će obezbediti podršku i drugim lokalnim samoupravama.

 

„Pozdravljam spremnost lokalnih samouprava da steknu nova znanja i unaprede upravljanje lokalnim finansijama budući da je to zakonska obaveza sa jedne strane, ali i osnov za suštinski napredak u funkcionisanju te opštine, odnosno grada“, rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Podsećajući da je reforma finansija važan deo sveobuhvatne reforme javne uprave, koja za cilj ima i unapređenje kvaliteta usluga koje uprava širom Srbije pružama građanima, Ružić je istakao i da razume da je neophodno jačanje i ljudskih kapaciteta kako bi reforma dala najbolje rezultate. Stoga je naveo i nov program stručnog usavršavanja za zaposlene širom Srbije, usvojen 31. januara ove godine, a koji obuhvata upravo i teme projekta RELOF2.

 

Iz Ministarstva privrede, u duhu digitalizacije, najavljuju nov softver za nadzor i izveštavanje o radu lokalnih javinih preduzeća. „Ministarstvo će sa projektom RELOF2 razviti nov softver koji će omogućiti bolje izveštavanje, obradu i analizu podataka, kao i dalje izveštavanje lokalnih samouprava i lokalnih javnih preduzeća ka centralnom nivou“, izjavila je pomoćnica ministra privrede Dubravka Drakulić.

V. d. pomoćnica ministra finansija Spomenka Vircburger istakla je da je važno da finansijska kontrola u jedinicama lokalnih samouprava bude uspostavljena na pravi način. Ocenila je da je situacija na lokalu različita, i da nije bilo lako propisati model adekvatan za sve. "Suštinski je važna promena svesti i razumevanje ovih koncepata koji su predviđeni programom da bi se mogli implementirati, a Projekat RELOF2 tome doprinosi ", kazala je Vircburger.

Predsednik opštine Osečina Dragan Aleksić rekao je da je zahvaljujući učešću u prvoj fazi projekta ta opština uspela da primeni sve potrebne propise i procedure ali i uspostavi internu reviziju.

"Unapredili smo transparentnost našeg poslovanja jer građani sada mogu da se javno upoznaju na jednostavan način sa prihodima, rashodima i izdacima budžeta. Važno je da transparentnim radom zadobijemo veće poverenje građana", rekao je Aleksić.

Od ukupno 33 opština i gradova, 28 njih su prvi put deo ovog projekta, dok su njih pet (Knjaževac, Paraćin, Osečina, Sremska Mitrovica i Užice) učestvovale u prvoj fazi. Projekat RELOF2 će zajedno sa ovih pet lokalnih samouprava razvijati i testirati inovativna rešenja i modele za finansijsku podršku unapređenju energetske efikasnosti u domaćinstvima, kao i modele organizacionog upravljanja i upravljačke odgovornosti u lokalnim samoupravama. Svi modeli će nakon testiranja biti podeljeni sa svim ostalim lokalnim samoupravama u Srbiji.

Pored osnovnog cilja, Projekat RELOF2 podstiče i promoviše međuopštinsku saradnju, kako bi lokalne samouprave sa više kapaciteta pružale podršku manjima. Zato će se aktivnosti na projektu za novoizabrane opštine realizovati u partnerstvima.

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs