Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

VELIKA ZAINTERESOVANOST OPŠTINA I GRADOVA ZA PODRŠKU PROJEKTA RELOF2

20. april 2019.

 

Za podršku u upravljanju javnim finansijama na javni poziv Projekta Reforma loklanih finansija 2 (RELOF2) prijavilo se prijavilo ukupno 12 partnerstva koja čine ukupno 38 lokalnih samouprava.

U narednom periodu biće sproveden proces selekcije projekata koji obuhvata administrativnu proveru prijave i dokumenata, kvalitet napisanog projekta i na kraju ocenu Savetodavnog odbora pred kojim će lokalne samouprave prezentovati svoja partnerstva i potrebe u pogledu podrške.

Pored osnovnog cilja - unapredjenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou, Projekat promoviše i međuopštinsku saradnju, zato je i ceo projekat osmišljen kao rad u partnerstvima tako da, uz stručnu pomoć eksperata sa projekta, lokalne samouprave sa više kapaciteta pruže podršku manjima.

Projekat Reforma RELOF 2 uputio je 19. marta 2019. godine javni poziv opštinama i gradovima kojima je potrebna stručna i tehnička podrška u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i unapređenje nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Javni poziv je bio otvoren do 8. aprila 2019. godine.

-

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs