Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA U VEZI SA JAVNIM POZIVOM ZA UČEŠĆE JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA U RELOF2

4. april 2019.

 

U cilju bolje komunikacije i pojašnjenja javnog poziva Projekat RELOF2 je pripremio odgvore na najčešće postavljena pitanja lokalnih samouprava u vezi javnog poziva.

Odgovore može preuzeti ovde

Javni poziv za opštine i gradovi kojima je potrebna stručna i tehnička podrška u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), interne revizije i unapređenje nadzora nad lokalnim javnim preduzećima otvoren je do 8. aprila 2019, do 16 časova.

 

Uslovi javnog poziva

Pravo da učestvuje na javnom pozivu za dodelu tehničke pomoći i podrške imaju isključivo jedince lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije

Maksimalno predviđeno vreme trajanja prve faza projekta je od 1. juna 2019. godine do 31. decembra 2020. godine

 

Kriterijumi za prijavu i odabir jedinica lokalne samouprave definisani su u Smernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostali materijal, uključujući i Obrazac za prijavu, dostupne ovde:

 

Prijava se dostavlja u jednom štampanom primerku adresirana na

Projekat reforme lokalnih finansija
Deligradska 4/5
11000 Beograd

ili elektronski:

E-mail:office@lokalnefinansije.rs

-

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs