Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

STEPEN PRIMENE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA OSNOVANIM OD STRANE LOKALNIH SAMOUPRAVA

27. mart 2019.

 

Prema važećem Zakоnu o budžetskom sistemu svi korisnici javnih sredstava dužni su da uspostave sistem FUK-a i funkcije IR na jedan od propisanih načina.  Međutim, Zakon o budžetskom sistemu ne postavlja rokove za uspostavljanje ovih funkcija čime se otvorio prostor za neujednačen pristup ovoj obavezi.

Sistematizovani i precizni podaci o broju JLS i LJPu Srbiji koje su uvele procedure FUK-a i funkciju IR nisu bile dostupne, kao ni razlozi zbog kojih pojedine JLS i LJP nisu implementirale FUK ili kakav je kvalitet FUK-a i IR.

Imajući u vidu važnost ovih podataka, projekat Reforma lokalnih finansija uz podršku Centralne jedinice za harmonizaciju se odlučio da sprovede istraživanje kojim će se  utvrditi trenutna situacija na nivou JLS i definisanog uzorka LJP. Cilj istraživanja bio je da se obezbedi reprezentativan i objektivan prikaz trenutnog stanja stepena primene FUK-a i funkcije IR u JLS i LJP, dok rezulate istraživanja možete pogledati na linku u nastavku.

Korisnici budžetskih sredstava su direktni (organi i organizacije Republike Srbije, odnosno organi i službe lokalne vlasti) i indirektni korisnici (pravosudni organi, budžetski fondovi; mesne zajednice; javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom; ustanove osnovane od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti) budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti.

-

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs