Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

POČEO PROJEKAT RELOF 2 – STRUČNA PODRŠKA U UPRAVLJANJU JAVNIM FINANSIJAMA NA LOKALNOM NIVOU

19. mart 2019,

 

Tokom prethodne decenije uloženi su značajni napori u reformisanje javnih finansija u Republici Srbiji. Imajući u vidu značaj i uticaj koji sprovođenje promena u upravlјanju javnim finansijama na nivou lokalnih samouprava ima na ukupan uspeh vlade u reformama i evropski put Srbije, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) je 2016. godine pokrenuo prvu fazu RELOF projekat i podržao Vranje, Knjaževac, Paraćin, Osečinu, Sremsku Mitrovicu i Užice da bolje upravljaju javnim finansijama. Projekat je nastavljen u januaru 2019. godine kroz drugu fazu projekta – Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (Local Government Finance Reforms II in Serbia, RELOF2 sa ciljem da obuhvati još više opština i gradova.

Fokus RELOF2 projekta je podrška lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja u upravljanju rizicima i učincima kroz sveobuhvatnu unutrašnju kontrolu i adekvatno upravljanje javnim finansijama.

RELOF2 će pružiti tehničku podršku opštinama i gradovima, organizovanim u partnerstva sa lokalnim samoupravama koje već poseduju određene kapacitete za uspešnu primenu principa dobrog upravljanja.

 

Projekat RELOF2 će se realizovati kroz sledeće komponente:

 

Uvođenje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lokalnom nivou.

Uspostavljanje sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) je zakonska obaveza javnog sektora Republike Srbije i ujedno preduslov za zatvaranje poglavlja 32 pri pristupanju u EU. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole predstavlja zaokruženu celinu koja uključuje niz finansijskih i nefinansijskih kontrola, koje unutar sebe inkorporiraju i organizacionu strukturu, metode, procese i procedure koje  ne pokrivaju samo finansijsku oblast , nego se odnose i na sve operativne i strateške celine organizacije. Uspostavljen sistem omogućava upravljanje i kontrolu trošenja javnih sredstava tako da se rikovodstvu obezbedi podrška u ispunjavanju strateških i operativnih ciljeva, a zaposlenima optimalna raspodela dužnosti i odgovornosti.

 

Uvođenje ili unapređenje funkcije interne revizije na lokalnom nivou

Korisnici javnih sredstava obavezni su da uspostave funkciju interne revizije (IR). Interna revizija se uspostavlja na način da je organizaciono nezavisna od delatnosti koju revidira, da nije deo nijednog poslovnog procesa, odnosno organizacionog dela organizacije, i da je za svoj rad neposredno odgovorna rukovodiocu korisnika javnih sredstava. Interna revizija ima savetodavnu ulogu koja se sastoji od davanja stručnih saveta, smernica, obuka, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja datom organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole.

 

Unapređenje sistema nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća (praćenje i kontrola fiskalnog rizika)

Nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća sprovode jedinice lokalne samouprave kao njihovi osnivači. Sa druge strane, lokalna javna preduzeća su identifikovana kao jedan od glavnih izvora fiskalnog rizika, te se mora raditi na unapređenju sistema nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća i upravljanju rizicima koja ona nose, ali i na unapređenju korporativnog upravljanja u samim preduzećima.

U okviru ove komponente zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave omogućena je podrška za unapređenje sistema nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća, unapređenju korporativnog upravljanja u samim preduzećima i razvoj sistema izveštavanja kako ka lokalnim samoupravama, tako i ka Ministarstvu privrede.

Projekat predviđa i komponenetu koja je namenjena lokalnim samoupravama iz prve faze projekta - Vranje, Knjaževac, Paraćin, Osečinu, Sremsku Mitrovicu i Užice. U okviru nje biće sprovedene aktivnosti na unapredjenju upravljanja javnim finansijama koje su kreirane prema specificnim potrebama ovih lokalnih samouprava.

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs