Zašto je važno participativno budžetiranje?

  • Povećava transparentnost javne administracije i efikasnost javne potrošnje;
  • Osnažuje učešće građana u procesu donošenja odluka, raspodeli i nadzoru nad javnim finansijama;
  • Zahteva veću odgovornost lokalne vlasti, kako njenih rukovodilaca, tako i službenika;
  • Omogućava kolektivnu prioritizaciju i upravljanje javnim resursima;
  • Utiče na veći stepen poverenja između građana i vlasti; i
  • Jača demokratsku kulturu i društvenu strukturu u okviru lokalne zajednice.

   

   

   Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode