Kako participativno budžetiranje funkcioniše u praksi

 

Ne postoji univerzalni „recept“ za uvođenje participativnog budžetiranja. Svaka lokalna situacija je drugačija, pa se samim tim razlikuje i ovaj proces.

 

Najrazvijeniji proces uključivanja građana nalazimo upravo na izvoru ove ideje, i to u brazilskom gradu Porto Alegre.

Ovaj grad od 1,5 miliona stanovnika je kroz dvadesetogodišnju praksu PB uspeo da među građanima razvije sistem „budžetskih delegata“ koji su zaduženi za raspodelu 12% ukupnog budžeta, što je otprilike 200 miliona dolara.

Proces se aktivno realizuje kroz javne debate tokom čitave godine i predstavlja jedan od najrazvijenijih primera participativne demokratije u svetu, u kom učestvuju hiljade građana.

 

Ovaj proces je u Srbiji počeo sistemski da se razvija kroz nekoliko programa i projekata koje su uglavnom realizovale organizacije civilnog društva u saradnji sa administracijama u manjim lokalnim samoupravama, zahvaljujući međunarodnim donatorima (Delegacija EU u Srbiji kroz BIRN-ov Program participativnog budžetiranja, USAID, Švajcarska kancelarija za saradnju, Ambasada Kraljevine Norveške, Fond za otvoreno društvo i Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) kroz Program RELOF) koji su prepoznali njegovu važnost.

Programi participativnog budžetiranjasu su u Srbiji i okruženju još uvek relativno nov mehanizam za kreiranje i sprovođenje javnih politika na lokalnom nivou, iako ta praksa postoji još od osamdesetih godina prošlog veka i veoma je široko rasprostranjena, kako u razvijenim zemljama zapadne Evrope, tako i u Americi, Kanadi, Australiji i Južnoj Americi, iz koje je i potekla. Ovaj proces se poslednjih godina realizuje u oko 10% gradova i opština u Srbiji, od kojih su, kada je u pitanju broj građana uključenih u PB, najuspešniji Knjaževac, Pirot, Ruma, Pančevo, Zrenjanin, Sremska Mitrovica i drugi.

 Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode