Koji su osnovni preduslovi za kvalitetno sprovođenje PB?


   • Otvorenost lokalne samouprave za učešće građana. Jasna politička volja gradonačelnika odnosno predsednika opštine i ostalih relevantnih donosioca odluka osnov je za održivost samog procesa. Ta volja najbolje se iskazuje u fazi implementacije predloženih projekata koji bi trebalo da budu pretočeni u konkretne investicije.
   • Stalna informisanost građana o lokalnoj samoupravi. Izgradnja kapaciteta kako samih građana, tako i predstavnika lokalne samouprave za učešće u ovom procesu. To između ostalog podrazumeva i pojašnjenje budžetskog procesa građanima: objašnjenje budžetskih stavki, izvora finansiranja opštine i postojećeg sistema rashoda, kao i predstavljanje pravila igre.
   • Postojanje efikasnih mehanizama prikupljanja informacija od građana.
   • Spremnost informisanih građana da prihvate i cene svoju ulogu ravnopravnog partnera u lokalnoj samoupravi.
   • Zainteresovanost organizacija civilnog društva (OCD) i samih građana, kao i ostalih aktera (prevashodno iz privrednog sektora koji može da utiče na razvoj zajednice) za učešće u procesu PB.
   • Jasna, svima dostupna i unapred određena „pravila igre“. Opšta pravila se mogu odrediti prvi put, a svake naredne godine prilagođavati u skladu sa rezultatima i uočenim problemima u funkcionisanju procesa.
   • Jasan plan širenja informacija (o korisnosti uključivanja u proces, o datumima i mestu održavanja javnih tribina i konsultacija, pravilima igre i o budžetu), koristeći sva dostupna sredstva i komunikacione kanale.
   • Profesionalna prioritizacija zahteva i projekata sa detaljnom analizom njihove izvodljivosti i uticaja na celokupan razvoj opštine.Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode