Vodič kroz participativno budžetiranje

 

Imajući u vidu značaj i uticaj koji sprovođenje reformi u upravlјanju javnim finansijama na nivou jedinica lokalne samouprave (JLS) imaju na ukupan uspeh reformi javnih finansija u Republici Srbiji, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) je 2016. godine pokrenuo Projekat reforme lokalnih finansija, odnosno RELOF.

Cilј Projekta RELOF je da pruži podršku lokalnim samoupravama u Srbiji da razviju procese i alate za efektivno i efikasno upravlјanje javnim finansijama.


Rezultati procena sprovedenih u skladu sa metodologijom PEFA tokom 2014. i 2015. godine, poslužili su kao polazna osnova za identifikaciju osam prioritetnih reformskih ciljeva, odnosno oblasti u kojima će delovati projekat RELOF. One su usklađene sa Programom reforme upravljanja javnim finansijama, pregovaračkim poglavljem 32 i iskazanim potrebama rukovodioca i zaposlenih u šest gradova i opština obuhvaćenih projektom (Sremska Mitrovica, Osečina, Užice, Paraćin, Knjaževac i Vranje). Jedna od identifikovanih oblasti je unapređenje procesa planiranja i izrade budžeta u skladu sa definisanim politikama, odnosno unapređenje njegove sveobuhvatnosti i transparentnosti, kao i povećanje participativnog planiranja budžeta.


Ostvarivanje ovako definisanih ciljeva predviđeno je kako kroz direktan rad sa opštinama, tako i kroz mehanizme uzajamnog stručnog usavršavanja. U okviru ovih mehanizama, zaposleni u gradskim i opštinskim upravama ukazali su na potrebu izrade zajedničke on-line platforme za podršku participativnom planiranju bužeta na lokalnom nivou, koja bi poslužila kao priručnik za rad na polju participativnog budžetiranja, ali bi ujedno pružila i dodatne materijale kao podršku lokalnim timovima za obavljanje konkretnih aktivnosti u ovom procesu. Uvažavajući ove potrebe, tim Projekta RELOF i rukovodioci i zaposleni u šest gradova i opština obuhvaćenih projektom zajednički su sačinili ovaj on-line priručnik.

 
Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode