Aktivnosti u procesu realizacije participativnog budžetiranja

 

Učiniti proces pravno-legitimnim: Doneti Odluku o realizaciji Participativnog budžetiranja

Formirati Tim za PB

Okvirni plan medijske kampanje i aktivnosti sa finansijskim planom

Definisati sve učesnike i ciljne grupe procesa

Detaljan komunikacioni plan za Participativno budžetiranje

Analiza mogućnosti i definisanje visine dostupnih sredstava za Participativno budžetiranje

Faza prikupljanja predloga od građana OCD

Prioritetizacija prikupljenih predloga malih i kapitalnih projekata

Organizacija i realizacija ankete

Priprema nacrta odluke o budžetu za građane

Organizacija i realizacija javne rasprave o budžetu

Građanski vodič kroz budžet

Kontinuirano praćenje realizacije PB projekta

 

 


Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode