Kontinuirano praćenje realizacije projekta PB

 

Lokalna samouprava treba da omogući svim zainteresovanim stranama da u svakom trenutku dobiju informacije o fazama i koracima sprovođenja projekata. Lokalna samouprava treba takođe samoinicijativno i ažurno da u određenim vremenskim intervalima pruža obaveštenja o ovom procesu.

Čak i kada veći deo ovog procesa bude završen, treba nastaviti sa konsultativnim sastancima koji se tiču isključivo participativnog budžetiranja i na vreme pokrenuti naredni godišnji ciklus konsultacija sa zainteresovanim stranama.

 

Vreme Tokom godine, do završetka projekata PB.

Nadležni organi: Tim za sprovođenje PB

 

 

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode