Građanski vodič kroz budžet

 

Osim najvažnijih informacija o planiranom budžetu za narednu godinu, „Građanski vodič kroz budžet“ treba da pruži i informacije o okolnostima i smernicama kojima se uprava vodila prilikom sastavljanja budžeta.

Sadržaj (osnovni elementi) „Građanskog vodiča kroz budžet“:

 • poruka gradonačelnika/predsednika opštine;
 • vizija lokalne zajednice;
 • kratko prezentovanje sledećih elemenata građanima: kako nastaje budžet, kako se puni gradska/opštinska kasa, prikaz strukture prihoda i primanja, šta se promenilo u odnosu na prethodnu godinu;
 • na koje vrste rashoda, programa i projekat se troši novac iz budžeta, šta se promenilo u odnosu na prethodnu godinu;
 • ciljevi, prioriteti i smernice kreiranja budžeta, kao na primer razvoj infrastrukture, ekonomski razvoj ili očuvanje životne sredine;
 • aktivnosti i projekti od posebnog značaja za lokalnu zajednicu;
 • transparentnost: informacije o tome kako je tekao proces izrade budžeta uz uključivanje javnosti (proces PB) i njene konkretne doprinose, pri čemu je uvek poželjno koristiti grafikone i druge vizuelne elemente za prikazivanje određenih aspekata;
 • naredne aktivnosti u budžetskom procesu sa akcentom na one u kojima se planira dalje učešće javnosti; i
 • posebnu pažnju treba posvetiti dizajnu jer „Građanski vodič“, kao prvo, treba vizuelno da zainteresuje građane za svoju sadržinu a zatim i da bude lako razumljiv građanima. Iz tog razloga, poželjno je da sve informacije budu propraćene grafikonima, slikama i animacijama, kao i fotografijama nekih investicionih projekata.

 

Forma „Građanskog vodiča kroz budžet“:

 • Elektronsko izdanje: promocija putem Interneta i direktno slanje elektronskom poštom
 • Štampano izdanje:
  • potrebno je najaviti plasiranje štampanog izdanja „Grаđanskog vodiča kroz budžet“ na zvaničnom sajtu lokalne samouprave i u medijima i obavestiti građane na koji način mogu da preuzmu svoj primerak i šta on sve sadrži;
  • organizovati volontere koji bi delili „Vodič“ na udarnim mestima u gradu/opštini; ukoliko postoji mogućnost, tokom podele „Vodiča“, neko iz Tima za PB može davati detaljnije informacije građanima; i
  • postaviti primerke u Uslužnom centru, mesnim zajednicama, javnim ustanovama i javnim preduzećima (naročito tamo gde se vrši naplata komunalnih usluga). Organizovati sastanak sa predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva/građanima/medijima i privrednicima, upoznati ih sa „Vodičem“ i dostaviti im primerke. Takođe, informisati ih o planu realizacije izabranih projekata i dati im mogućnost da tu realizaciju prate.

 

Prilog - Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije


Prilog - Građanski vodič kroz budžet - Opština Knjaževac


Prilog - Građanski vodič kroz budžet - Pirot

 

Vreme Produkcija od 20-31. Decembra, distribucija na početku iduće godine

Nadležni organi: Tim za sprovođenje PB uz pomoć organa uprave nadležnog za finansije.

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode