Organizacija i realizacija javne rasprave o budžetu

 

Javna rasprava o budžetu (Lokalni budžetski forum) treba da bude održana u periodu između dostavljanja nacrta odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu i dostavljanja predloga odluke o budžetu skupštini na usvajanje.

Ključni preduslov za uspeh javne rasprave je posvećenost lokalne samouprave u blagovremenoj i temeljnoj pripremi javne rasprave. Priprema i održavanje javne rasprave obuhvataju sledeće aktivnosti:

 

Anex 1 - Poziv na javnu raspravu


Anex 2 - Saopštenje / Poziv za medije


Anex 3 - Prikaz budžeta


Anex 4 -Lista učesnika 1


Anex 5 - Lista učesnika 2


Anex 6 - Pravila za govornike na javnoj raspravi


Anex 7 - Prezentacija budžeta na javnoj raspravi


Anex 8 - Prezentacija za javne rasprave


Vreme Između 15. oktobra i 01. novembra

Nadležni organi: Tim za PB, kabinet gradonačelnika/predsednika opštine, organ uprave nadležan za finansije, drugi predstavnici lokalne administracije, budžetskih korisnika i javnih preduzeća.

 

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode