Organizacija i realizacija ankete

 

Prvo je potrebno napraviti detaljan plan organizacije anketiranja i postići dogovor sa javnim institucijama o mogućoj saradnji u vezi sa postavljanjem postera i info-pulta za prikupljanje anketnih listića. To mogu biti zdravstvene ustanove, uslužni i informativni centri, pošte, pijace, tržni centri, fakulteti...

Anketiranje građana potrebno je najaviti tri do pet dana unapred. Ponovo treba pripremiti sve relevantne informacije o PB, s tim što se ovog puta daju i logističke informacije: gde će se realizovati anketa, kako glasati putem interneta, koliko će trajati anketa i koji su predlozi projekata. Poželjno je i gostovanje u lokalnim informativnim emisijama i ponovno informisanje medija kroz saopštenja ili info-sheet-ove.

U odeljcima o promotivnim aktivnostima (medijska kampanja i komunikacioni plan) navedeno je koja se sve sredstva komunikacije mogu koristiti za promociju ankete. Ukoliko u finansiranju ili realizaciji projekta učestvuje i privreda, promociju treba planirati zajedno sa sektorima za PR/CSR relevantnih preduzeća.

U svakom slučaju, potrebno je odštampati dovoljan broj upitnika, u zavisnosti od toga koliko stanovnika živi na teritoriji opštine/grada, na koji način će se distribuirati upitnici i koliko će trajati anketiranje.

Podela/Prikupljanje anketnih listića:

 

  1. „Na licu mesta“ – info-pultovi u prometnim delovima grada – trgovi, pijace, javne ustanove, prostorije mesnih zajednica.
  • Potrebno je angažovati volontere (iz OCD koje sarađuju u procesu PB, mesnih zajednica ili Kancelarije za mlade).
  • Potrebno je nabaviti/odštampati info-pultove sa obeležjima opštine/grada, i sa jasnim informacijama da je to punkt za glasanje za PB.
  • Potrebno je nabaviti kutije za ubacivanje popunjenih listića.
  • Glasanje treba omogućiti u toku celog dana, kako u toku radnog vremena tako ali i van njega, barem do 19.00 časova. Treba iskoristiti i vikende, kada građani imaju najviše slobodnog vremena i kada najčešće šetaju centrom grada.
  • Anketa treba da bude dostupna građanima najmanje deset dana, a poželjno je i duže. U gradovima sa dugogodišnjom praksom PB anketiranje traje po nekoliko meseci, pogotovu imajući na umu razvijene informacione i komunikacione tehnologije sa mogućim platformama posvećenim PB (primer Pariza ili Njujorka).
  1. Putem dnevne štampe ili nedeljnika, u formi oglasa koji je moguće popuniti i iseći. Obavezno obratiti pažnju na informacije GDE se i DO KADA listići mogu predati.
  2. Podela anketnih listića zajedno sa računima za komunalne usluge ili kroz opštinske informatore.
  3. Anketa putem interneta (na stranici opštine ili preko zvaničnog profila na Fejsbuku). U ovom slučaju postoje tehnički preduslovi koje je potrebno ispuniti, i nije moguće u potpunosti obezbediti anonimnost. Anonimnost nije uslov za glasanje i u suštini nije neophodna, ali o tome treba posebno obavestiti sugrađane na mestu gde je na sajtu postavljen upitnik. Anonimnost ne može biti obezbeđena preko Fejsbuka.

 

Već je naglašena važnost učešća OCD i drugih aktera (npr. privreda) u svim fazama PB, pa tako i u ovoj. Potrebno je na vreme napraviti dogovor o mogućnostima saradnje i stavljanja njihovih resursa na raspolaganje gradu/opštini kako bi se ceo proces kvalitetnije realizovao.

Neophodno je obezbediti transparentnost glasanja i osigurati glasove u skladu sa dobrom demokratskom praksom. To se postiže nadzorom nad listićima i iz tog razloga je neophodno angažovati volontere i druge saradnike koji će stajati pored info-pultova i objašnjavati građanima principe PB i paziti da se ispoštuju pravila glasanja. Takođe, kutije za ankete potrebno je zapečatiti i otvoriti pred celim Timom za PB koji broji glasove i pravi zapisnik.

Rezultate glasanja potrebno je objaviti na zvaničnom sajtu grada/opštine i društvenim mrežama, a svim medijima treba poslati saopštenje.

U komunikaciji sa građanima treba pripremiti što više informacija o projektima koji su izglasani, na primer: mesto realizacije projekta, predviđen početak i završetak radova, mesto projekta u razvojnoj strategiji grada/opštine, planirani način i dinamika finansiranja, očekivani rezultati realizacije projekta (npr. veći broj turista ili veći broj dece koja će koristiti novo igralište: ukratko, objasniti zašto je dobro da grad finansira taj projekat).

Posebno treba informisati sve direktno i indirektno uključene aktere (tzv. zainteresovane strane) o rezultatima ankete.

Pobednički projekat ili projekte (najviše tri sa najvećim brojem glasova) treba uvrstiti u nacrt odluke o budžetu koji će biti predstavljen na javnoj raspravi posvećenoj nacrtu budžeta.

 

Model ankete o kapitalnim projektima


Primer dizajna upitnika


Primer upitnika o prioritetima u opštini - Leskovac


Primer upitnika o prioritetima u opštini - Kuršumlija


Primer anketnog listića - Knjaževac

 

Vreme Maj-jun tekuće godine

Nadležni organi: Tim za PB uz pomoć predstavnika javnih institucija i OCD.

 

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode