Prioritetizacija prikupljenih predloga malih i kapitalnih projekata

 

Tim za PB uz pomoć drugih opštinskih službenika i eksperata treba da odluči o tome koji od pristiglih projekata treba ponuditi građanima na glasanje putem ankete o PB.

U ovoj fazi mogu biti pozvani i predstavnici OCD kako bi svojim iskustvom doprineli što boljoj prioritizaciji. Upravo je proces PB pogodan za razvijanje dijaloga sa OCD. Čak i ako se ove organizacije ne uključuju direktno u rad Tima za PB, uvek ih treba obaveštavati i po potrebi konsultovati, a ova faza procesa je dobra prilika za to.

Jedan način prioritizacije je da se u okviru Tima za PB napravi širi spisak potencijalnih projekata PB, od 10-15 interesantnih pristiglih ideja, a onda taj spisak pošalje svim OCD da od ponuđenih izaberu po pet projekata koji će biti uvršteni u konačnu listu za anketu o PB.

U svakom slučaju, od svih pristiglih predloga treba odabrati „najrealnije“ u pogledu mogućnosti njihove realizacije u idućoj godini i u skladu sa razvojnom strategijom grada. Po potrebi, mogu se konsultovati i javna preduzeća i drugi subjekti, pogotovo u fazi procene izvodljivosti predloženih projekata. Iako su to projekti koje predlažu građani, njih će ne samo finansirati već i realizovati gradske institucije. Stoga, izvođači preliminarno treba da procene u kom obimu će se kretati realizacija predloženih projekata, što bi trebalo da bude jedan od kriterijuma za konačnu listu.

Drugi način za prioritizaciju je da Tim za PB uvidom u strateška dokumenta i akcione planove za razvoj opštine odabere projekte koji će se naći na anketnom listiću. Ovaj pristup je manje transparentan i manje participativan i treba mu pribeći samo kada postoje velika ograničenja za napred opisani pristup, najčešće zbog nedostatka vremena ili novčanih sredstava. U ovom slučaju, potrebno je formirati Komisiju za PB koja bi osim Tima za PB obuhvatala i druge predstavnike javnog sektora: predsednike skupštinskih odbora, direktore javnih preduzeća i predstavnike organizacija civilnog društva. Najpre ih kroz informativne materijale treba obavestiti o čitavom procesu PB, a zatim ih i lično okupiti na konsultativnim sastancima na kojima bi se odredili projekti koji ulaze u anketu o PB. I u ovom slučaju treba napraviti realnu procenu troškova i vremenske odrednice za realizaciju projekata. Opštine i gradovi se često opredeljuju za ovaj pristup jer ne mogu uvek svi već planirani projekti biti finansirani u toku jedne godine iako se nalaze u strateškim planovima. Stoga je kroz PB moguće prioritizovati već planirane projekte i tako uključiti građane u donošenje odluka.

Za koji god pristup se grad/opština opredeli, potrebno je revnosno voditi evidenciju – o pristiglim predlozima, proceni troškova, zapisnike sa sastanaka i drugo.

Takođe, tabelu sa svim predlozima potrebno je postaviti na internet stranicu opštine, sa obrazloženjima zbog čega neki predlog jeste/nije pogodan da se nađe na anketi o PB. Ovu tabelu moguće je proslediti i drugim institucijama kako bi imale uvid u specifične probleme i potrebe sugrađana i eventualno pronašle alternativna rešenja za projekte koji nisu našli svoje mesto na anketi o PB.

Drugačiji pristup se koristi ukoliko se ankete organizuju u mesnim zajednicama. U tom slučaju, deo Tima za PB treba da čine predsednici mesnih zajednica koji su onda ujedno i vođe timova za PB unutar svojih mesnih zajednica. U svakom slučaju, potrebno je napraviti konsenzus oko toga da li se sredstva za PB koriste za projekat od koga će imati koristi svi građani ili se sredstva opredeljuju za svaku mesnu zajednicu posebno. U zavisnosti od toga se onda organizuju kampanja prikupljanja predloga i kasnije anketiranje. Preporuka je da se ova dva pristupa ne mešaju, odnosno da se na anketnom listiću ne nađu istovremeno projekti koji se odnose na uže jezgro grada i na mesne zajednice. S druge strane, moguće je imati dve ankete: jednu generalizovanu za centar grada i po jednu za svaku mesnu zajednicu. Ovako organizovano PB zahteva ozbiljnije planiranje i dodatne finansijske i ljudske resurse.

Ukoliko postoji mogućnost i volja opštinske administracije da proširi proces, građanima se mogu ponuditi i projekti podeljeni u nekoliko oblasti (socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura, turizam...), pa da se glasa za po jedan iz svake oblasti.

 

Upitnik o prioritetima u opštini - Primer Kuršumlije

 

U svakom slučaju, od svih utvrđenih projekata treba odabrati nekoliko (ne više od pet za svaku oblast) za anketni listić koji će građanima biti ponuđen na glasanje. U skladu sa finansijskim mogućnostima grada/opštine, građani mogu da glasaju za između jedan i tri projekta koji će biti finansirani iz budžeta za sledeću godinu.


Model 1 - Kriterijumi za rangiranje projekata


Model 2 - Kriterijumi za rangiranje projekata


Model 3 - Kriterijumi za rangiranje projekata


Model 4 - Kriterijumi za rangiranje projekata

 

Vreme Do 30. aprila tekuće godine

Nadležni organi: Tim za PB uz pomoć relevantnih odseka i predstavnika javnih institucija i OCD

 

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode