Faza prikupljanja predloga od građana i OCD

 

Postoje razni načini da se napravi lista projekata koja će kroz anketni listić biti ponuđena građanima na glasanje.

Najneposredniji način za realizaciju PB jeste prikupljanje ideja od samih građana o tome šta bi trebalo da se nađe u anketi o PB. Dakle, ova faza podrazumeva aktiviranje građana i drugih predstavnika OCD i institucija i obeležava zvaničan tj. vidljiv početak kampanje PB.

U zavisnosti od razvojnih potreba lokalne samouprave, moguće je ograničiti oblast za prikupljanje ideja (npr. razvoj turizma, mali infrastrukturni projekti, obrazovanje, socijalna zaštita itd), mada to nije preporučljivo iz više razloga.

Jedan razlog je svojevrsna „anketa“ među građanima da bi se analizirali različiti stavovi i potrebe građana i da bi se napravila sveobuhvatna lista problema sa kojima se građani susreću kojih uprava možda nije ni svesna jer ne postoje mehanizmi za direktnu komunikaciju sa građanima na ovaj način.

Drugi razlog je da se i sami građani malo „pokrenu“. Opšte je poznato da su u Srbiji građani mahom inertni kada je u pitanju socijalni angažman i da su sve odluke u vezi sa sopstvenim urbanim okruženjem svojevoljno prepustili političarima.

Proces participativnog budžetiranja stoga može da se iskoristi za podsticanje građana da se angažuju i sopstvenim doprinosom utiču na razvoj lokalne zajednice. Ceo proces i treba da se predstavi na ovaj način kako bi imao pozitivne konotacije i vratio poverenje građana u to da ipak nije sve van njihove moći. Ovu poruku treba jasno poslati na samom početku kampanje, ali se treba i postarati da projekat finansiran u okviru PB zaista doprinosi razvoju lokalne samouprave i bude maksimalno transparentan i u skladu sa zakonom.

Ova faza počinje informisanjem građana o tome šta je PB i koji su njegovi ciljevi, principi, prednosti i ograničenja. Dakle, treba prvo privući pažnju medija.

Najbolje je okupiti sve lokalne i regionalne medije na jednom mestu i pojasniti im proces i najaviti aktivnosti. To može biti klasična konferencija za medije ili radni doručak organizovan konkretno povodom PB. Moguće je i u sklopu redovnih sastanaka sa medijima iskoristiti priliku i najaviti i PB. U najskromnijem slučaju treba medijima poslati informacije o planu realizacije kampanje za njihovu internu upotrebu.

Inicijalne informacije koje se upućuju građanima treba koncipirati u jasnu poruku u posebnom saopštenju povodom početka realizacije PB. U tom saopštenju takođe treba ukratko objasniti proces PB sa što je moguće preciznijim vremenskim odrednicama za pojedine aktivnosti koje bi građani trebalo da očekuju u narednom periodu. Zgodno bi bilo i organizovati gostovanje predstavnika gradske uprave u nekom od medija radi predstavljanja prošlogodišnjih rezultata PB i najave novog procesa.

Sledeća informacija koja se komunicira je ujedno i poziv građanima da podnesu svoje predloge potencijalnihprojekata PB.

 

IDEJE JE MOGUĆE PRIKUPITI NA VIŠE NAČINA:

  • kroz anketu putem interneta (za šta su potrebni određeni tehnički preduslovi);
  • štampani obrasci za prikupljanje ideja treba da budu postavljeni na prometnim mestima na nekoliko punktova u gradu. Građane takođe treba jasno i na vreme informisati o lokacijama punktova za ubacivanje listića i ponavljati tu informaciju svaki dan u toku trajanja akcije kroz ranije odabrane kanale komunikacije; i
  • objavljivanje ankete u lokalnim i/ili regionalnim štampanim medijima u vidu oglasa koji je moguće iseći, popuniti i odložiti na određenim, jasno definisanim mestima.

Obrazac treba da sadrži osnovne informacije o PB, roku za prikupljanje ideja (do kada tačno traje prikupljanje), mestima za ubacivanje listića, internet adresu (eventualno nalog na Fejsbuku ili Tviteru) sa dodatnim informacijama o PB, kontakt podatke odgovornih lica (adresu elektronske pošte i broj telefona).

 

Primer upitnika sa mesnim zajednicama


Primer on - line upitnika iz Sremske Mitrovice

 

Za ovu fazu potrebno je izdvojiti najmanje tri nedelje kako bi svi zainteresovani građani imali prilike da predlože svoje ideje.

 

Vreme Do 15. aprila tekuće godine

Nadležni organi: Odsek za PR uz pomoć ostalih članova Tima za PB.

 

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode