Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

BAZA ZNANJA PROJEKTA

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

UVOĐENJE ILI UNAPREĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NA LOKALNOM NIVOU

 

Uspostavljanje sistema FUK - Video lekcije – Modul 3

12 video lekcija i pratećeg materijala koje je pripremio Projekat RELOF2 u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju i Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pružaju sveobuhvatan i sažet pregled pojma i koncepta finansijskog upravljanja i kontrole i, uz praktične primere i situacije iz svakodnevnih radnih aktivnosti, ukazuje na značaj i koristi od uspostavljanja sistema FUK.

Lekcije obuhvaćene Modulom 3 pojašnjavaju upravljanje rizicima kroz sledeće teme:

  1. Rizici - definicija, identifikacija rizika, analiza i procena rizika, odgovor na rizike - Video lekcija 4
  2. Dokumentovanje rizika - registar rizika, strategija upravljanja rizicima i izveštavanje o rizicima - Video lekcija 5
  3. Kontrolne aktivnosti – definicija, značaj, vrste, oblici, korektivne radnje - Video lekcija 6
  4. Osnovne karakteristike kvalitetnih sistema FUK - Video lekcija 11
  5. Dalji razvoj i unapređenje sistema FUK – praćenje, unapređivanje, ažuriranje i izveštavanje o sistemu FUK - Video lekcija 12

 

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs