Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

BAZA ZNANJA PROJEKTA

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

UVOĐENJE ILI UNAPREĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NA LOKALNOM NIVOU

 

Uspostavljanje sistema FUK - Video lekcije – Modul 2

12 video lekcija i pratećeg materijala koje je pripremio Projekat RELOF2 u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju i Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pružaju sveobuhvatan i sažet pregled pojma i koncepta finansijskog upravljanja i kontrole i, uz praktične primere i situacije iz svakodnevnih radnih aktivnosti, ukazuje na značaj i koristi od uspostavljanja sistema FUK.

Lekcije obuhvaćene Modulom 2 objašnjavaju dokumentovanje sistema FUK i obrađuju sledeće teme:

  1. Lista poslovnih procesa – identifikovanje i segmentiranje poslovnih procesa, izrada Liste poslovnih procesa - Video lekcija 8
  2. Mape poslovnih procesa – opisivanje poslovnih procesa, izrada mapa poslovnih procesa - Video lekcija 9
  3. Procedure – opis poslovnih procesa, dijagram toka poslovnih aktivnosti  - Video lekcija 10

 

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs