Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

BAZA ZNANJA PROJEKTA

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

UVOĐENJE ILI UNAPREĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NA LOKALNOM NIVOU

 

Uspostavljanje sistema FUK - Video lekcije – Modul 1

12 video lekcija i pratećeg materijala koje je pripremio Projekat RELOF2 u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju i Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pružaju sveobuhvatan i sažet pregled pojma i koncepta finansijskog upravljanja i kontrole i, uz praktične primere i situacije iz svakodnevnih radnih aktivnosti, ukazuje na značaj i koristi od uspostavljanja sistema FUK.

Lekcije obuhvaćene Modulom 1 uvod su u finansijsko upravljanje i kontrolu i obuhvataju sledeće teme:

  1. Interna kontrola u javnom sektoru – uloge i odgovornosti rukovodioca i zaposlenih – Video lekcija 1
  2. Uloga i svrha sistema FUK – osnovne definicije, zakonski i podzakonski okvir za uspostavljanje, razvoj i praćenje FUK  - Video lekcija 2
  3. Okvir za uspostavljanje sistema FUK – COSO model  - Video lekcija 3
  4. Organizaciono uspostavljanje sistema FUK – preduslovi za uspostavljanje sistema FUK – Video lekcija 7

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs