Upravljačka odgovornost

pomaže da ceo tim u okviru JLS radi na zajedničkom cilju i ispunjava svoje obaveze. To uliva osećaj poverenja i međusobnog poštovanja kako između rukovodilaca i zaposlenih, tako i između javnog sektora i građana. Iako upravljačka odgovornost ima mnoge pojavne oblike, u svojoj suštini svodi da ljudi budu odgovorni za rezultate svog rada.

Interna kontrola

je od suštinskog značaja za ostvarivanje ciljeva i zadataka JLS, odnosno bolje upravljanje, zaštitu novca poreskih obveznika i očuvanje poverenja javnosti. Mehanizmi, pravila i procedure koji se razviju, kao i provera da li se primenjuju i koliku su efikasni, omogućavaju lako funkcionisanje i spremne odgovore za eventualne krizne situacije, kako uprave, tako i indirektnih budžetskih korisnika i javnih preduzeća.

Nadzor nad javnim preduzećima

omogućava stvaranje polazne i nužne osnove za razvoj privrede I života građana. Planiranjem, izveštavanjem, digitalizacijom nadzora i unapređenjem korporativnog upravljanja u javnim preduzećima, dolazi se do sinhronizovanog i zajedničkog rada u korist svih.

RELOF Index

predstavlja alat koji rukovodiocima gradova, opština, indirektnih budžetskih korisnika, javnih i drugih preduzeća u vlasništvu lokalnih samouprava jasno ukazuje na slabe tačke u upravljačkoj odgovornosti. Jer, ono što ne možemo meriti, time ne možemo ni upravljati! #upravljamoDAimamo


Put do uspeha: Šta smo postigli zajedno u prethodne dve faze projekta

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

#upravljamoDAimamo